آرشیو تگها: "کارت سوخت"

لیست کامل کد ارورهای کارت سوخت

لیست کامل کد ارورهای کارت سوخت

لیست پیام ها و خطاهایی که بر روی صفحه نمایشگر ترمینال جایگاه پمپ بنزین نمایش داده می شود به همراه دلیل و علت آن به شرح ذیل می باشد. در تمامی بندها منظور از دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت، دفاتر ...

ادامه متن »