آرشیو تگها: "فشارسنج"

ارورهای فشارسنج جیوه ای

ارورهای فشارسنج جیوه ای

یکی از پر مصرف ترین تجهیزات پزشکی فشارسنج ها می باشند. کاربرد معمول آن تشخیص فشار خون است. ارورها و رفع عیب: ۱-در فـشـارسـنـج هـای غیر دیجیتال پس از باد شدن کاف ، عقربه یا سطح جیوه ثابت نمی ماند ...

ادامه متن »