ارور ناخالص دمی در فلزیاب

ارور ناخالص دمی در فلزیاب

ارور ناخالص دمی دستگاه فلزیاب مربوط به مواد معدنی ناخالص دمی باشد در اینجا قصد داریم تا منظور از مواد ناخالص معدنی زمین که موجب خطای دستگاههای فلزیاب و در نتیجه گمراه شدن گنج یاب می شود را شرح دهیم: ...

ادامه متن »