4 فروردین 1397
صفحه اصلی

پیامدهای سیاسی و عملی تحمیل تحریم های جدید ایالات متحده به انرژی روسیه

بریان شید و مگان گوردون نیویورک پیشنهاد تحریم های ایالات متحده در مورد پروژه های انرژی مورد نظر روسیه را مانند خط لوله و تولید نفت خام را پیشنهاد دادند و همچنین تحریم های جدیدی را در مورد فلزات معدنی و سایر بخش های صنعت انرژی ارائه دادند اما پرسش های بزرگ درباره این که آیا تحریم ها به قانون اعمال خواهند شد یا سردبیر نفت، بریان شید، با نادیا رودوا، رئیس دفتر مسکو، صحبت می کند که چگونه تحریم های کنونی بر تولید و پروژه های روسیه تأثیر می گذارد و انتظاراتی که در آینده در مورد تلاش های آینده ایالات متحده است، علاوه بر الیزابت روزنبرگ، ارشد و مدیر ارشد