4 فروردین 1397
صفحه اصلی

ورشکستگی پالایشگاه، مبارزه با دستورالعمل سوخت زیستی ایالات متحده را تقویت می کند

پالایشگاه های مگغان گوردون و براون اسکیدوس در سال جاری بهترین ترفند را در یک دهه در اصلاح استاندارد سوخت قابل بازیافت در نظر می گیرند و آنها پالایشگاه فیلادلفیا را به عنوان یک فرزند پوستر از آنچه که با دستور سوخت زیستی اشتباه است، نگه می دارد. دو طرف از اصلاحات RFS بحث و جدل در این هفته از Platts Capitol Crude مایک مکادامز رئیس انجمن سوخت های پیشرفته و فرانک Macchiarola مدیر گروه پایین دست گروه برای موسسه آمریکایی نفت آنها در مورد فیلادلفیا راه حل های انرژی مشاوران ورشکستگی پیشنهادات برای اصلاح مجوز سوخت زیستی صحبت