4 فروردین 1397
صفحه اصلی

مدیریت Trump می تواند یک خم شدن در جاده برای ترکیب سوخت های زیستی باشد

بریان شید و مگان گوردون کل انرژی تجدیدپذیر در مجموع باید بیش از 10 فروند سوخت سوخت ایالات متحده در سال 2017 را از طریق دیوار مخلوط برافراشتند. اما چگونه دولت جدید ریاست جمهوری، موگن گوردون و بریان شید تیم چونگ تحلیلگر ClearView Energy Partners در مورد پیامدهای بیوفیزیکی سوراخ کردن دیوار مخلوط و سناریوهای این که چگونه دولت Trump ممکن است سعی در تغییر RFS Platts بیولوژیکی سوخت را ویرایشگر جاش پدیجیک نیز به بحث در مورد چگونگی افزایش قیمت RIN از زمانی که EPA اعلام کرد 2017