4 فروردین 1397
صفحه اصلی

فراوانی انرژی می تواند یک سعادت برای سیاست خارجی باشد، اما آیا ایالات متحده از آن استفاده می کند؟

بریان شید و مگان گوردون کاپیتول ویراستاران ارشد نفت خام، بریان شید و مهغان گوردون با مگن الصلیوان، نویسنده کتاب جدید سرتاسر، گفتگو می کنند. چگونه فراوانی انرژی جدید، از سیاست جهانی و تقویت قدرت آمریکا برخوردار است؟ O Sullivan درباره استقلال انرژی ایالات متحده صحبت می کند. چگونه رکس تیلرسون اوپک عربستان سعودی به عنوان یک دیپلمات انرژی جهانی و همچنین بزرگترین مواجه با اوپک، عربستان سعودی، روسیه و چین است. اوایلووان استاد دانشگاه مدرسه ژنو در دانشگاه هاروارد، مدیر پروژه ژئوپلیتیک انرژی و یک کمک ویژه سابق