4 فروردین 1397
صفحه اصلی

صنعت نفت در انتظار پیروزی در روز ایران است، اما با این نام فریب نخواهند داد

روز جهانی معامله هسته ای ایران هرمان وانگ و برین شید به طور بالقوه در معرض خطر هستند، زمانی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم های خود را در مورد بخش نفتی تهران لغو می کنند اما با این نام، فریب نخواهند خورد. تحریم تجاری باقی خواهد ماند در حالی که بسیاری از شرکت ها در مورد آنچه که مجاز می شوند و آنچه که مدیران ارشد Platts ارایه می دهند، بران اسکید و هرمان وانگ سعی می کنند با کمک آنتونی پاتن از تمامی قوانین، با کمک آنتونی پاتن، از قوانین تحریم برخوردار شوند. Shearman amp Sterling Check back هر دوشنبه برای