4 فروردین 1397
صفحه اصلی

شانس پرنس چیه که پریمن برای بچه های پوستر به کار می رود؟

انتظار می رود تولید نفت مگغان گوردون و برین اسکیدوز در حال حاضر رکود را کاهش دهد و رشد قابل ملاحظه ای در پرمین در اواخر امسال بیش از 11 میلیون بشکه داشته باشد. اما مانده از خط لوله و محدودیت های پورت برای اصلاح اختلافات، کنت مدالک به پادکست پلاتز کاپیتول خام می گوید هفته مدیر مدرسه Medlock در دانشگاه Rice موسسه بیکر مرکز مطالعات انرژی در مورد امکان توسعه صادرات پرمین برای قیمت های پرمین نفت در بازی شیل و رشد تقاضای آینده می گوید از پیشنهاد بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات ما خوش آمدید تماس با ما