4 فروردین 1397
صفحه اصلی

ساخته شده در امریکا: آیا قانون جونز و صادرات انرژی ایالات متحده با مسالمت آمیز همزیستی می کنند؟

بریان شید و مگان گوردون قانون صد ساله جونز پس از یک فصل طوفان وحشیانه توجه زیادی کرد اما می تواند نقش آن در صنعت انرژی ایالات متحده را تغییر دهد به این دلیل که نفت خام و صادرات LNG افزایش می یابد. ویراستاران ارشد نفت، مگان گوردون و بریان شید از نماینده آمریکا جان دموکرات دموکرات Garamendi در مورد قانون جونز امروزه عمل می کند و مجوز Trump administration برای پورتوریکو Garamendi دموکرات برتر در کمیته فرعی خانه در گارد ساحلی و حمل و نقل دریایی نیز در مورد تلاش های مداوم برای تضعیف قانون جونز را در مورد گزیده ای از گفتگو wi