4 فروردین 1397
صفحه اصلی

تولید کنندگان و سیاست گذاران ایالات متحده با ایده تسلط بر انرژی مبارزه می کنند

براون شید و مگان گوردون تلک در مورد نیاز ایالات متحده به استقلال انرژی به بحث در مورد امنیت انرژی تبدیل شده اند و اکنون تسلط بر انرژی به سمت پیشروی رسیده است اما این بدان معنی است و آنچه که دولت Trump برای آن برنامه ریزی می کند، گفتگو می کند. با مدیر اجرایی کتاب کوین با همکاری ClearView Energy Partners در مورد تفاوت بین سه هدف، نقص های استقلال انرژی و نقش اعتبارات مالیاتی و جریان های تجاری در یک سیاست غالب انرژی، از هر گونه بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات، خوش آمدید. تماس با ما atwebeditor p