4 فروردین 1397
صفحه اصلی

ایالات متحده یک نیروگاه انرژی است، اما در یک بازار به طور فزاینده متصل، وابسته به یکدیگر

بریان شید و مگان گوردون کاپیتول خام، قسمت 150 خود را با بخش دوم سخنرانی با آموس هاچستین، دیویدوم ارشد انرژی باراک اوباما، رئیس جمهور باراک اوباما، جشن می گیرند. بریان شید و مگان گوردون، مدیران ارشد روغن، بر آینده معامله هسته ای ایران که Hochstein به توسعه و رادیکال کمک کرده است، تمرکز می کنند. تغییرات در رابطه بین تولیدکنندگان نفت و گاز ایالات متحده و Hochstein اوپک که نماینده ویژه و هماهنگ کننده امور انرژی بین المللی اوباما بود، می گوید که در خارج از چند تغییر قانونی ممکن است تفاوت سیاست های انرژی اوباما و اهداف انرژی وجود داشته باشد. o