حل مشکلات در انجمن آل ارورز
ارور کد ضبط پژو 206

ارور کد ضبط پژو ۲۰۶

ضبط های مدل MCD-206 دارای رمز پیش فرض کارخانه ۱۱۱۱ می باشند، برای اعمال رمز به دستگاه با ابتدا با استفاده از اعداد ۱ الی ۶ رمز را وارد کنید سپس دکمه ولوم یا SELECT را فشار دهید، اگر احیانا کد دستگاه را اشتباه وارد کردید نوشته ۲Code و یا ۳Code ظاهر می شود که در این مرحل باید از اعمال رمز دقت حاص کنید، در صورتی که هر سه بار اشتباه وارد شد آنگاه باید ضبط را به مدت ۱ ساعت در حالت سوئیچ باز قرار دهید تا مجددا به حالت پذیرش کد برود ، کد دستگاه را بعد از حصول اطمینان وارد کنید.

برای تغییر رمز دستگاه برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی باید به صورت زیر عمل کنید:
۱- ابتدا دستگاه خود را خاموش کنید.
۲-دکمه های ترکیبی POWER و AM/FM را همزمان فشار دهید.
۳-نوشته ۱Code را می بینید که باید رمز قبلی را وارد کنید.
۴-بعد از وارد کردن رمز عبارت ۱New ظاهر می شود که باید رمز جدید را وارد کنید.
۵-سپس عبارت ۲New را می بینید که باید مجددا رمز جدید را وارد کنید.
۶-سپس دکمه Select را بزنید تا عبارت Code OK را ببینید.
۷- سپس با دکمه POWER ضبط را روشن کنید.

www.allerrors.ir

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.